Odstop ob naročila

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima kupec pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43. člena tega zakona. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

  • Ponudnik lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.
  • Zaradi lažje obdelave kupčevega odstopa od kupoprodajne pogodbe, prodajalec predlaga kupcu, da vrnjenemu blagu predloži tudi obvestilo o odstopu, ki ga kupec poda na obrazcu, ki se nahaja tukaj: Obrazec (pdf)
  • Vrnjeno blago mora biti nepoškodovano, v nepoškodovani originalni embalaži in nespremenjeni količini.
  • V primeru odstopa od pogodbe bo ponudnik nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe (oziroma po prejemu vseh potrebnih podatkov kupca, ki so potrebni za identifikacijo kupca: ime in priimek, št. naročila) in vrnjenega blaga, vrnil vsa prejeta plačila, ki se nanašajo na kupoprodajno pogodbo od katere kupec odstopa. Plačila bo ponudnik kupcu vrnil z nakazilom na osebni račun kupca.
  • Ponudnik si pridružuje pravico do zavrnitve blaga kupcu, ki zlorablja pravico do odstopa od pogodbe skladno s 43.č ZVPot.
  • Kupec, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do odstopa od pogodbe uveljavlja z veljavno zakonodajo.
  • V primeru odstopa od pogodbe kupca bremeni strošek vračila prejetega blaga. Paketov z odkupnino ne sprejemamo.
  • Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v primeru naročila produkta, ki je izdelan po njegovih navodilih in prilagojen njegovim izrecnim zahtevam (skladno z 2. točko 5. odstavka 43.č člena ZVPot).

Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med Trgovino in kupcem.

ZAPRI
Add to cart